Sprawdź swoje IQ

 1. Sharon Stone154 IQ
 2. Quentin Tarantino160 IQ
 3. Ashton Kutcher162 IQ
 4. Albert Einstein190 IQ

A jaki jest Twój współczynnik IQ?

Test na inteligencję to zestaw różnych pytań, mających na celu ustalenie poziomu inteligencji osoby rozwiązującej test.

Średnie IQ wynosi 100. Zastanawiasz się, jakie masz IQ? Rozwiąż nasz test IQ, weź udział w konkursie i dowiedz się jaki masz iloraz inteligencji już teraz!

Pytanie 1 z 20 Podaj brakującą liczbę:

 1. 21
 2. 29
 3. 31
 4. 34

Pytanie 2 z 20 Podaj brakującą liczbę:

 1. 53
 2. 12
 3. 35
 4. 44

Pytanie 3 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. byk
 2. lew
 3. kurczak
 4. baran

Pytanie 4 z 20 Jaką liczbą uzupełnić diagram:

 1. 48
 2. 12
 3. 64
 4. 256

Pytanie 5 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. 21
 2. 14
 3. 17
 4. 11

Pytanie 6 z 20 Podaj brakującą liczbę:

 1. 22
 2. 25
 3. 15
 4. 10

Pytanie 7 z 20 Dokończ podany ciąg liczbowy:

 1. 228
 2. 224
 3. 232
 4. 202

Pytanie 8 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. otwarty
 2. gorliwy
 3. zjadliwy
 4. konkretny

Pytanie 9 z 20 Wpisz brakującą liczbę:

 1. 9
 2. 10
 3. 12
 4. 13

Pytanie 10 z 20 Która z liczb nie pasuje:

 1. 27
 2. 84
 3. 65
 4. 42

Pytanie 11 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. 16 lat
 2. 18 lat
 3. 20 lat
 4. 22 lat

Pytanie 12 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. chwalić
 2. rozśmieszać
 3. obmawiać
 4. żartować

Pytanie 13 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. ośmiościan
 2. walec
 3. kula
 4. sześcian

Pytanie 14 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. 4
 2. 6
 3. 8
 4. 10

Pytanie 15 z 20 Jaka liczba powinna być następna:

 1. 750
 2. 765
 3. 745
 4. 755

Pytanie 16 z 20 Odpowiedz na pytanie:

 1. 10%
 2. 15%
 3. 20%
 4. 25%

Pytanie 17 z 20 Jaką cyfrę należy wpisać:

 1. 2
 2. 3
 3. 6
 4. 7

Pytanie 18 z 20 Jaką liczbą zamiast znaku zapytania:

 1. 15
 2. 16
 3. 10
 4. 5

Pytanie 19 z 20 Uzupełnij ciąg liczb:

 1. 16
 2. 12
 3. 14
 4. 15

Pytanie 20 z 20 Uzupełnij brakującą liczbę:

 1. 8
 2. 12
 3. 16
 4. 6
?

Udało Ci się ukończyć test!

Już tylko kilka kroków dzieli Cię od odkrycia jaki jest Twój współczynik IQ!

Ilość pytań zaliczonych: z 20

 1. Bardzo niska inteligencja
 2. Poniżej przeciętnej
 3. Przeciętna inteligencja
 4. Powyżej przeciętnej
 5. Wysoka inteligencja
 6. Bardzo wysoka inteligencja
 1. Kim Kardashian54 IQ
 2. Muhammad Ali78 IQ
 3. Nicki Minaj94 IQ
 4. Ronald Reagan105 IQ
 5. John Fitzgerald Kennedy119 IQ
 6. Shakira140 IQ

Rodzaje inteligencji

 1. Inteligencja logiczno – matematyczna To rodzaj inteligencji oparty na myśleniu przyczynowo-skutkowym. Przejawia się w postrzeganiu świata poprzez ciągi zdarzeń, logiczne myślenie i kreatywne rozwiązywanie problemów.
 2. Inteligencja językowa Najprościej ujmując, to umiejętność jasnego wyrażania własnych myśli poprzez słowo mówione. Poza tym dużo szybciej uczą się różnych języków obcych.
 3. Inteligencja muzyczna To rozumienie świata poprzez dźwięki. Osoby obdarzone inteligencją muzyczną mają tzw. „słuch muzyczny”, czyli są mocno uwrażliwione na dźwięki płynące z otoczenia. Muzyka i rytm to ich cały świat.
 4. Inteligencja przestrzenna Najłatwiej zapamiętują to, co było wykonywane, trudniej to, co było wyłącznie omówione. Duże znaczenie mają dla osób z tym typem inteligencji zwierzęta i środowisko naturalne.
 5. Inteligencja interpersonalna Ten rodzaj inteligencji zawiera w sobie cechy wszystkich pozostałych typów. Jej podstawa to zdolność rozumienia innych i empatia, oraz zdolność do postrzegania cech różnicujących ludzi.
 6. Inteligencja ruchowa To nauka poprzez wykonywanie czynności, ruch; to świadomość własnego ciała. Na co dzień posługują się językiem ciała i dużo gestykulują. Osoby takie są bardzo wrażliwe na dotyk.
"Prawdziwą oznaką inteligencji nie jest wiedza, tylko wyobraźnia" - Albert Einstein